Ví dụ tiếng Anh trong từ điển có vai trò gì?

Trong từ điển tiếng Anh, những câu ví dụ thậm chí còn quan trọng hơn cả định nghĩa của từ.

Định nghĩa làm được một điều là nói cho bạn biết nghĩa của từ vựng. Những câu ví dụ làm được ít nhất 3 điều:

Thứ nhất, chúng giúp bạn kiểm tra lại rằng bạn đã hiểu chính xác nghĩa của từ đó chưa.

Thứ hai, chúng chỉ cho bạn cách sử dụng từ vựng đó trong câu, làm thế nào để kết nối từ đó với những từ khác trong một cấu trúc ngữ pháp.

Thứ ba, chúng lập trình não bộ của bạn để sản sinh ra những câu tiếng Anh chuẩn xác.

Từ câu ví dụ để hiểu nghĩa

Sau khi đọc định nghĩa của từ, bạn có thể đọc những câu ví dụ chứa từ đó. Nếu bạn có thể hiểu chúng tức là bạn đã hiểu chính xác định nghĩa của từ.

Ví dụ, sẽ tốt nếu bạn hiểu rằng surpass có nghĩa là “to go beyond in amount, quality or degree” (vượt xa hơn về số lượng, chất lượng hay trình độ), nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn xem xét nó trong ví dụ sau: “The result surpassed all our expectations” (Kết quả vượt qua mong đợi của chúng ta). Bạn chắc chắn sẽ đồng ý rằng sau khi xem xét câu trên, ý nghĩa của từ surpass trở nên rõ ràng và dễ dàng để hiểu hơn.

Về ngữ pháp và cách sử dụng trong từ điển

Định nghĩa của từ sẽ cho bạn biết từ đó nghĩa là gì, nó giúp bạn hiểu được từ đó khi bạn gặp lại nó. Tuy nhiên, hiểu được nghĩa chúng ta mới biết được một nửa về từ vựng đó. Trong bất cứ một ngôn ngữ nào, không chỉ có ý nghĩa mà ngữ pháp và trật tự sắp xếp từ vựng cũng rất quan trọng.

Có những từ sẽ chỉ kết hợp được với một số từ khác. Ví dụ: động từ suffer chỉ đi với giới từ from (như trong “Alice suffers from insomnia” (Alice bị chứng mất ngủ), mà không phải với một giới từ nào khác. Từ lethal và martal đều có nghĩa là deadly (gây chết người), nhưng chúng ta chỉ dùng lethal injection (mũi tiêm gây chết người) mà không phải là martal injection.

Như vậy, thông tin không thường xuất hiện trong định nghĩa, mà bạn cần đọc ví dụ để học cách kết nối các từ với nhau để tạo thành câu có nghĩa.

Quy trình não bộ

Khi bạn nói chuyện với người bản ngữ, bạn không phải nghĩ về những quy tắc ngữ pháp để đặt được một câu, những cụm từ chỉ đơn giản xuất hiện trong đầu bạn và chúng là những cụm từ hoàn toàn chính xác.

Bạn không cần phải có trí thông minh hơn người hay một trí nhớ đặc biệt để nói chuyện với người bản ngữ mà không bị mắc lỗi. Điều đó là hoàn toàn có thể bởi bộ não chứa đựng một bộ phận ngôn ngữ đặc biệt. Bộ phận đó tập hợp những câu từ môi trường của bạn, mô phỏng lại chúng và kết hợp chúng lại thành những câu mới.

Học ngoại ngữ cũng như thế, nếu bạn nghe hoặc đọc, đọc càng nhiều câu tiếng Anh chuẩn xác, phần ngôn ngữ trong bạn sẽ tiếp nhận được nhiều thông tin hơn, và bạn có thể diễn đạt bằng tiếng Anh tốt hơn.

Bây giờ, bạn đã biết tại sao đọc nhiều ví dụ lại là lựa chọn hay khi bạn tra cứu một từ vựng bất kì trong từ điển. Với mỗi câu mà bạn đọc, đó là một cơ hội tốt để nó sẽ xuất hiện trong đầu bạn khi bạn cần nó. Bạn sẽ có khả năng dùng lại nó để tạo ra những câu chuẩn xác của riêng bạn.

3