Sự khác biệt của ngôn ngữ nói tiếng Anh

Có hai loại ngôn ngữ nói  phổ biến trong tiếng Anh: ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật. Bạn cần phân biệt được chúng để sử dụng chính xác.

Ngôn ngữ trang trọng là ngôn ngữ được dùng trong các văn bản hành chính, các hợp đồng thương mại, sách báo, bản tin hay trong các bài diễn văn. Ngôn ngữ thân mật là ngôn ngữ được dùng trong các cuộc hội thoại hàng ngày hay trong các thư từ cá nhân.

Ví dụ: ngôn ngữ trang trọng được sử dụng trong câu sau “As the price of five dollars was reasonable, I decided to make the purchase without further thought”. Với nội dung đó, nếu dùng ngôn ngữ thân mật, chúng ta có thể nói như sau “It was, like, five bucks, so I was like “okay”.

Ngôn ngữ thân mật và ngôn ngữ trang trọng có một số điểm khác biệt:

Ngôn ngữ trang trọng: các câu được sử dụng thường dài và phức tạp. Yêu cầu về sự chính xác rất cao và phần lớn các cụm động từ đều tránh được sử dụng trong ngôn ngữ trang trọng. Một số ngôn từ trang trọng hay được sử dụng như: nevertheless, to disclose, tryly, as it happens, upsurge…

Ngôn ngữ thân mật: sử dụng không cần sự chuẩn bị kĩ lưỡng trước. Các câu được sử dụng thường ngắn và đơn giản. Cụm động từ được sử dụng khá thường xuyên trong văn nói. Một số động từ và cụm từ thường được sử dụng trong văn nói: dude, freaking, uh-huh, nope, grownup, awesome…

Bạn cần nắm vững ngôn ngữ trang trọng bởi điều đó giúp bạn có thể dễ dàng đọc sách, thể hiện các bài thuyết trình trong công việc của bạn hay viết một bức thư trang trọng. Bạn cũng cần nắm được ngôn ngữ thân mật vì bạn cũng cần hiểu và giao tiếp được với những người nói tiếng Anh trong mọi tình huống cuộc sống.

8