HỌC TIẾNG ANH: NHỮNG KHÓ KHĂN KHI PHÁT ÂM TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI VIỆT

HỌC TIẾNG ANH: NHỮNG KHÓ KHĂN KHI PHÁT ÂM TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI VIỆT

Nói được tiếng Anh như người bản xứ là mong muốn của tất cả những bạn học sinh, sinh viên khi học tiếng Anh. Tuy nhiên, đây là điều khó khăn.

Trong khi chúng ta không thể nói tiếng Anh như người Anh hay người Mỹ thì chúng ta lại có thể luyện tập để nói được một tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi trên quốc tế, nghĩa là một tiếng Anh chuẩn mực với những đặc điểm riêng biệt về cách phát âm của nó.

Mục tiêu cuối cùng của việc học tiếng Anh là có thể giao tiếp tiếng Anh. Để có thể nói . Bài viết này sẽ phân tích sự  khác biệt giữa cách phát âm tiếng Anh và tiếng Việt để bạn có thể học nói tiếng Anh hiệu quả hơn.

1. Trọng âm, ngữ điệu trong phát âm

Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết và có thanh điệu. Đặc điểm này của tiếng Việt gây cản trở rất lớn trong  quá trình học tiếng Anh, một ngôn ngữ đa âm tiết với những đặc tính phức tạp về trọng âm, ngữ điệu.

Trong tiếng Anh, những từ hai âm tiết trở lên luôn có một âm tiết được phát âm khác biệt hẳn so với những âm tiết còn lại về độ dài, độ lớn, độ cao.

Climate /’klaimit/, event /i’vent/, expensive /ik’spensiv/

Cũng cần lưu ý rằng một số từ có thể có hai trọng âm, trọng âm chính và trọng âm phụ: Examplify /ig’zempli,fai/

Luyện ngữ âm, trọng âm khi học tiếng Anh

Mặc dù có một số nguyên tắc về việc xác định trọng âm trong từ nhưng tiếng Anh là một ngôn ngữ có rất nhiều ngoại lệ nên tốt nhất khi học tiếng Anh người học nên ghi nhớ trọng âm của từ một cách máy móc cũng như nhớ cách viết của từ đó. Tra từ điển có thể giúp người học biết được chính xác trọng âm của từ.

Ngoài trọng âm trong từ tiếng Anh còn có trọng âm của câu. Nghĩa là một số từ trong chuỗi lời nói được phát âm mạnh hơn so với những từ còn lại.

Những từ được nhấn mạnh trong chuỗi lời nói thường là những từ miêu tả nghĩa một cách độc lập như: danh từ (shirt, flower, people…),  động từ chính (do, eat, read, travel…) trạng từ (rapidly, fluently, correctly…), tính từ (lovely, nice, beautiful…), từ  để hỏi (what, why, who…).

Những từ không được nhấn trong chuỗi lời nói là những từ chức năng như: giới từ (in, on, at…), mạo từ (a, an, the…), trợ động từ (must, can, have…), đại từ (he, she, it…), từ nối (and, but, or…), đại từ quan hệ (which, what, when…).

Ngữ điệu trong tiếng Anh không phức tạp như vấn đề trọng âm. Đây là đặc điểm chúng ta không thể thấy trong từ điển nhưng có thể luyện được khi nghe và thực hành các bài hội thoại. Khi nghe nhiều các phát ngôn trong cuộc sống hàng ngày, người học tiếng Anh có thể nhận thấy rằng:

  • Người nói thường có xu hướng lên giọng ở trọng âm chính của câu và xuống giọng ở cuối câu đối với những câu trần thuật, câu yêu cầu hay câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi.

We love children.

Get out of my life!

What did you buy?

  • Với các câu hỏi  đảo trợ  động từ, người nói thường lên giọng  ở cuối câu. Việc lên giọng này cũng được thực hiện khi người nói dùng câu trần thuật với mục đích để hỏi.

Can you swim?

  • Với những câu hỏi đuôi, có thể lên hoặc xuống giọng ở cuối câu, sự lên xuống này quyết định ý nghĩa của câu.

You broke the vase, didn’t you? (Xuống giọng ở cuối câu khi người nói chờ đợi sự đồng ý của người nghe.)

You broke the vase, didn’t you? (Lên giọng ở cuối câu khi người nói muốn hỏi thông tin.)

 

2. Cách nối các từ trong chuỗi lời nói trong học tiếng Anh 

Học phát âm là phải học cả cách nối âm, nuối âm. Đây là một cái vô cùng khó khi phát âm tiếng Anh của người Việt. Hãy cũng học tập và ghi nhớ cách nối để phát âm chuẩn xác nhất

Học nối âm, nuốt âm khi phát âm

  • Phụ âm – nguyên âm

Trong một chuỗi lời nói, khi một từ kết thúc là một phụ âm và ngay sau nó là một từ bắt đầu bằng một nguyên âm, phụ âm của từ đứng trước sẽ được đọc liền với từ đứng sau.

Just a little on the top of it.

  • Phụ âm – phụ âm

Khi một từ kết thúc là một trong các phụ âm /p/, /b/, /t/, /d/, /k/,/g/ theo sau là các từ bắt đầu là một phụ âm thì việc phát âm các âm trên sẽ không được thực hiện.

Bad- judge       stop- trying          keep- speaking

/d/-/dʒ /          /p/-/t/                    /p/-/s/

Các âm /d/, /p/ trong các ví dụ trên sẽ bị nuốt đi (không được phát âm)

  • Nối các âm giống nhau

Khi các phụ âm ở cuối từ trước chính là phụ âm ở đầu từ sau ta có xu hướng phát âm những âm này thành một phụ âm kéo dài.

Top- position                 black- cat                    big- girl

/p/-/p/                           /k/ – /k/                     /g/-/g/

Các âm /p/, /k/, /g/ chỉ được phát âm một lần nhưng kéo dài

Một số sự khác biệt của việc phát âm tiếng Anh so với tiếng Việt đã gây khó khăn cho người Việt trong học tiếng Anh. Nếu bạn cố gắng luyện tập, tỉ mỉ trong việc học tiếng Anh và sử dụng đúng phương pháp thì bạn sẽ học tiếng Anh thành công. Bạn sẽ nói được tiếng Anh như gió, tự tin giao tiếp tiếng Anh

1